Referat 2009

Søndag, 15. marts 2009 

Referat fra generalforsamling 2009

Tirsdag. d. 10. marts blev afholdt generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent jf. § 3

6. Valg jf. § 6 og §7

• Bestyrelselsmedlemmer (på valg er Henning Dyreborg & Egon Keinicke)

• Bestyrelselssuppleanter (på valg er Lars Futtrup, Peter Albrechtsen)

• Revisorer (på valg er Kirsten Kristensen)

• Revisorsuppleant (på valg er Helene Christensen)

7. Eventuelt

Formandsberetning 2009.

Efter vel overstået generalforsamling sidste år, har lokalrådet nu virket et to hele kalender år,

Om vi har gjort det godt nok er jo op til jer at bedømme, når I har hørt vores beretning.

Lokalrådet tæller i dag 86 medlemmer det er ok, men skal vi gøre os håb om større gennemslagskraft skal vi være langt flere medlemmer.

Trafik

Den største op gave vi har beskæftiget os med i 2008 har afgjort været den trafik dæmpende foranstaltning der vil blive på begyndt her i foråret.

Lokalrådet har været til et utal af møder med repræsentanter fra: Kalundborg kommune, Kr.Helsinge skole samt fra politiet, men vi må sige at der har været et godt samarbejde, som så også har båret frugt.

Projektet skulle være påbegyndt ultimo 2008.

Tryg fonden

På sidste års generalforsamling fortalte jeg at Lokalrådet havde sendt ansøgning til Trygfonden ang. en hjertestarter. En ansøgning som vi syntes at yderst velbegrundet qua geografiske placering, med relativt langt til Slagelse og Kalundborg. I vi modtog afslag i maj 2008

Skt.Hans

Vi fik i det tidlige forår 2008 en henvendelse fra Kr.Helsinge idrætsforening om vi ville være med til at arrangere Skt.hans aften, vores eneste opgage ville være at skaffe en båltaler. En opgave som vi syntes at være overkommelig.

Hvad var mere naturlig end at rette henvendelse til den ny tiltrådte borgmester i Kalundborg kommune Kai Buck Jensen.

Han sagde straks ja på min forspørsel.

Borgmesteren holdt efter min mening en god båltale, hvor han var hele vejen rundt.
Et arrangement der var pænt besøgt på en meget blæsende aften.

Miljødag

På generalforsamlingen sidste år fortalte jeg at der var kommet et forslag fra nogle medlemmer ang. at der lå meget papir og andet affald rundt omkring i byen. Medlemmet forslog at det kunne være noget for skolen, vi sendte forslaget vider til skole bestyrelsen med vores anbefaling.

Skole tog forslaget til sig og vil arranger en årlig indsamling sammen med andre miljø tiltag.

Nu hvor vi taler om Kr.Helsinge skole, var Lokalrådet også stærkt repræsenteret da skolen holdt 50 års jubilæum i efteråret 2009.

Motor-cross

Lokalrådet modtog 20 nov. 2008. Brev fra viceungdomsskoleinspektør Finn Hyllegaard. Ang. at Motor-cross holdet vil blive jaget ud fra deres nuværende lokaler på Kirkevangen. Brevet var sendt til alle lokalrådne i region syd, vi mødte alle op udtaget Høng.

Alle var ganske uforstående over for dette, det havde stået på nogen dagsordner.

Tænk at man ville med et penne strøg smide en aktivitet på porten som havde været et aktiv for de unge her i Gørlev og omegn.

Vores motor-Cross hold har vundet mange mesterskaber, og har helt sikkert været med til at holde de unge aktiveret med noget fornuftig og holde dem væk fra gader og stræder om aftenen, jeg er også helt sikker på at de unge knægte ikke vil side og sy stramaj hvis holdet blev nedlagt , hvilet ville blive resultatet hvis embedsmændene forslag ville blive en realitet, man talte om en skurvogn på en mark i Høng eller i nogle lokaler i Sæby.

Resultatet på mødet blev at vi skulle gå hjem og rådgive og vejlede de politikere som havde vores tillid.

Det var en rigtig god beslutning. Politikerne så straks at den var helt gal. Der var politisk enighed at finde en løsning på dette problem.

Løsning bliver at holdet flyttes til Materielgården. Det vil helt sikkert blive en styrkelse af dette kæmpe arbejde som lægges for dagen af ledere og medarbejder som har med holdet at gøre.

Pulje til Lokalrådne

Kommunal bestyrelsen vedtog på deres budget for 2009. at afsætte 150 000kr til lokalråds arbejde.

Borger og demokrati udvalget har der efter besluttet hvordan pengene anvendes og hvorledes de skal fordeles.

Puljen er opdelt geografiske i tre områder nemlig nord, midt og syd som vi jo så tilhører. Region syn består af: Gørlev, Høng, Løve/Solbjerg, Reersø, Sæby/Hallenslev og så os.

Region syd får tildelt 55 000kr som vi så skal fordele indbyrdes.

Ubrugte midler kan ikke overføres.

Aktivitetsområde

Det store område ved børnehaven havde det gamle Børn unge og kultur udvalg i gamle Gørlev kommune ( BUK ) fået øje på i 2005 og begyndte at lave en plan for dets udnyttelse, vi kontaktede Helsinge skole, Børnehaven samt spejderne for at lodde stemningen og de straks interesseret og lavede sammen en skitse som jeg viser senere.

Planen blev lagt i skuffen da kommunen blev lagt sammen.

I mellem tiden har der været et privat initiativ som gik ud på at lave en cykelbane, som for øvrigt blev anbefalet af. Kalundborg kommune.

Lokalrådet besluttede på et møde at tage planen op af skuffen igen.

Det blev besluttet at sammen kalde til et møde som blev holdt i Klubhuset den 20-1 2009. Inviteret var: Kr. Helsinge skole, KHI, Fri Skolen, Friluftslaget, børnehaven samt Spejderne.

Mødet blev holdt i en meget positiv ånd, hvor lokalrådet fremlagde deres synspunkter

Lokalrådet tanker: den før nævnte cykelbane, boldbane, bålplads, shelther, et sti system ned bag fælles antennen og over til Kirke stien.

Vi ser også gerne lukning af Skolegade.

Det blev også besluttet at man vil gå hjem til sin forening og forlægge dem sagen også udpege repræsentanter til en arbejdsgruppe som så vil arbejde videre med sagen.

Jeg er sikker på at det bliver et meget ambitiøst projekt som vi venter os meget af.

Vi har pt ikke haft kontakt til Kalundborg kommune, men det jo snart November. Så tiden passer fint.

Opgaver i fremtiden

Der opgaver nok at Lokalrådet kan tage sig af, næste store opgave som byder sig til vil naturlig nok være trafikdæmpning i Mullerup. Det er jo en meget hurtig gående trafik som kommer fra syd og kommer ind i Mullerup.

Af andre opgaver kunne være de mange skrot bil er som stå rundt omkring specielt i Mullerup.

En anden opgave kunne vare den om sig gribende lastbil parkering rundt omkring på de små villa veje, et projekt som vi startede op i Gl. Gørlev kommune, men som med så meget strande ved kommune sammenlægningen.

Bekæmpelsen af bjørneklo er vist gået helt i stå, et emne som måske blot kræver et enkelt brev, og dog.

Den manglende tømning af flaske containerne er der også kommet en henvendelse om, efter at foreningerne ikke må klare den opgave mere.

Afslutning

Afslutningsvis skal der lyde en tak til Kalundborg kommune for et godt og konstruktivt samarbejde.

Tak til den øvrige bestyrelse, der har gjort det nemt at være formand.

 

Henning Dyreborg

formand