Indkaldelse 2023

Indkaldelse til

generalforsamling

torsdag d. 23. marts 2023 kl. 19.00 i

KHI’s klubhus, Helsingevej 101

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent jf. § 3

6. Valg jf. § 6 og 7

  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Bestyrelsessuppleanter
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4,
skal være bestyrelsen i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der vil være mulighed for at tegne sig som nyt medlem af lokalrådet
umiddelbart inden generalforsamlingen starter.

Efter generalforsamlingen vil Svend Jensen fortælle om
arbejdet med bogen om Kirke Helsinge.

Der serveres kage, kaffe, te, øl og sodavand.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen